starksteelstone:

Edith Crawley + Costumes (Season 1)

lucreziaborgiad:

Lucrezia Borgia + hairporn (part 1)

Downton Abbey wardrobe appreciation ± Christmas Special (Season 4)

marie antoinette + pink
(reuquested by anonymous)

lucreziaborgiad:

giulia farnese + hairporn

jane seymour + crowns / tiaras

sleepy hollow + costumes
(requested by anonymous)

the duchess + costumes

memoirs of a geisha + costumes

mirror mirror + costumes

tagged → #fantasy #mirror mirror